Een Hoofse Erfgoedkwestie… [lezersbrief]

Naar aanleiding van een beslissing op de gemeenteraad van 21 mei, ontvingen wij volgende brief van een trouwe lezer, die ook aan de milieuraad werd gestuurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 mei ll., is beslist om buurtweg 21 (tussen Lijsterbessenweg en Diepestraat) af te schaffen.
Ik ben zo vrij om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen. Ik wil u bovendien vragen om hetzelfde te doen. En wel om volgende redenen.

 • Buurtweg 21 is een ‘officiële’ buurtweg. Hij staat getekend in de Atlas der Buurtwegen.
 • Het gaat hier om een heel oud pad, waarvan door de jaren heen al vele stukken verloren zijn gegaan door verkavelingen, rechttrekkingen, e.d. Ik heb hierrond geen onderzoek gedaan, maar het lijkt me niet onmogelijk dat in vorige eeuwen dit pad als ‘kerkweg’ gebruikt werd en alzo een verbinding vormde (via Hove) tussen de kerken van Boechout en Kontich. Vandaar dat deze buurtweg op sommige kaarten ook als Kontichse Voetweg wordt aangeduid. M.a.w. het gaat hier om erfgoed.
 • Dit pad wordt door vele wandelaars en wandelclubs uit de streek vaak gebruikt. Spijtig genoeg is het door vele Hovenaars in onbruik geraakt omwille van overgroeiing, netels, e.d. De gemeente heeft hier nagelaten om boordeigenaars aan te manen het pad vrij te houden, of om zelf het initiatief te nemen om deze ‘trage weg’ aantrekkelijker te maken.
 • De gemeente Hove neemt jaarlijks deel aan de ‘Erfgoeddag’ en ondersteunt deze actie. (Zie bv InfoHove april 2012). De gemeente krijgt hier een uitgelezen kans om te tonen dat het haar menens is met de bescherming en (her)waardering van ons erfgoed.
 • Tijdens de laatste Milieuraad werd het initiatief van de provincie Antwerpen besproken om de trage wegen in onze provincie te inventariseren om ze daarna zo veel mogelijk te kunnen bewaren en waar mogelijk te herstellen. (zie verslag, punt 5) De gemeente Hove ondersteunt dit initiatief en heeft zelfs een budget uitgetrokken om dit project mee te financieren. Het zou toch al te gek zijn dat de gemeente aan de ene kant ‘trage wegen’ in onze gemeente wil beschermen/behouden en tegelijk zou toelaten dat deze buurtweg zou verdwijnen omwille van een verkaveling.

Ik wil de verkaveling (‘Veldkant fase 3’) niet tegenhouden.. Bedoeling is dat over een lengte van ongeveer 200 meter een pad van ongeveer 1 meter breed, gevrijwaard zou blijven van bebouwing.

Ter verduidelijking schetsen we hierna even de voorgeschiedenis zoals onze lezer ze ziet:

 • Het gaat hier om een (verdere) uitvoering van BPA 9, dat al jaren geleden (door een vorig gemeentebestuur) is goedgekeurd. Hierop terugkomen zou inhouden dat de verkavelaar ‘planschade’ zou claimen en dat zou de gemeente (veel? hoeveel?) geld kunnen kosten.
  Het is aan dit bestuur om te tonen dat het haar menens is met de bescherming van ons historisch patrimonium en dat heeft zijn prijs.
 • Bij de goedkeuring van BPA 9, heeft men indertijd ter vervanging/compensatie van buurtweg 21 een andere doorsteek (ongeveer 100 meter verder) aangelegd. Op die manier, zo is de redenering, kan dit stuk buurtweg zonder probleem mee verkaveld worden.
 • Mijn antwoord daarop is het volgende. Stel dat er in onze gemeente een grote linde of eik (ik noem maar wat) van laten we zeggen, 200 jaar oud staat. Zouden we het pikken als de gemeente zou beslissen deze boom te kappen (gesteld dat hij niet ziek is) en zou beloven dat er ter compensatie 2 nieuwe linden (of eiken) zouden geplant worden? Of, en nu ga ik nog een stapje verder, we slopen de St Lambertuskerk en bouwen een moderne kerk ter vervanging.
  Toegegeven, de vergelijking gaat niet helemaal op. Op de schaal van historisch erfgoed (en gevoelsmatig) scoort de kerk hoger dan die bomen en die scoren op hun beurt hoger dan een buurtweg/trage weg, maar u begrijpt wat ik bedoel.

Schriftelijke bezwaren moesten ten laatste op vrijdag 8 juni op het gemeentehuis ingediend worden. We kijken uit, naar de reactie van het gemeentebestuur op deze bezwaren