Een Hoofse Erfgoedkwestie… [lezersbrief]

Naar aanleiding van een beslissing op de gemeenteraad van 21 mei, ontvingen wij volgende brief van een trouwe lezer, die ook aan de milieuraad werd gestuurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 mei ll., is beslist om buurtweg 21 (tussen Lijsterbessenweg en Diepestraat) af te schaffen.
Ik ben zo vrij om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen. Ik wil u bovendien vragen om hetzelfde te doen. En wel om volgende redenen. Lees verder Een Hoofse Erfgoedkwestie… [lezersbrief]

Inhoud deHOVEnaar nr 207

De recentste deHOVEnaar ligt in de Hoofse boekenwinkels. Geabonneerden krijg deze spoedig in hun brievenbus.

INHOUD: Cursief ‘Goeiemorgen’, Nieuwjaarswensen, Erfgoed, Sprookjesfestival in Hove, Kerstmis in Hove, Gitaarrecital, Nieuwe sponsor ‘Immo Casco’, Hoofs literatuurnieuws, Overleden, Uit slecht ingelichte bron,…

De erfenis van het (betreurde) Prinsenhof

Op donderdag 17 maart organiseerde De Thuishaven-Ritmica in zaal 3 van De Markgraaf een informatieavond over hun toekomstplannen na de verbouwing van het voormalige parochiecentrum Prinsenhof. Ondanks een 500-tal uitnodigingen, waren er amper een 15-tal aanwezigen. Omdat het toch een project betreft dat betrekking heeft op onze hele dorpsgemeenschap en dus onze belangstelling verdient, lichten we hierna het hele project uitvoerig toe. Lees verder De erfenis van het (betreurde) Prinsenhof