40 jaar deHOVEnaar

2007 was het een jubileumjaar en onze archivaris haalde de oude Hovenaars nog eens vanonder het stof. In elke editie maken we een kort overzicht van gebeurtenissen die 50 jaar geleden verschenen in deHOVEnaar. Op volgende pagina’s kunt u het artikel nog eens nalezen.

40 jaar deHovenaar in nummer 156 – deel 1
40 jaar deHovenaar in nummer 157 – deel 2
40 jaar deHovenaar in nummer 158 – deel 3
40 jaar deHovenaar in nummer 159 – deel 4
40 jaar deHovenaar in nummer 160 – deel 5
40 jaar deHovenaar in nummer 161 – deel 6
40 jaar deHovenaar in nummer 162 – deel 7
40 jaar deHovenaar in nummer 163 – deel 8
40 jaar deHovenaar in nummer 164 – deel 9
40 jaar deHovenaar in nummer 165 – deel 10