Hernieuwing abonnementen

deHOVEnaar_coverZoals in het verleden voegen wij bij het voorlaatste nummer van 2009 het overschrijvingsformulier voor hernieuwing van het abonnement voor 2010. Uiteraard dienen onze trouwe lezers, die mogelijk reeds hernieuwden of zij die onlangs intekenden en betaalden, geen rekening te houden met deze aanvraag tot hernieuwing.

Onze abonnementsprijs blijft behouden op 8,00 euro. Hiervoor krijgt u 10 nummers in 2010. Ons lezersaantal is dit jaar weerom lichtjes gestegen, iets dat ons natuurlijk pleziert. Ook online op www.dehovenaar.be winnen wij langzaam aan meer belangstellenden.
 
Ons verzoek van vorige jaren blijft: uw overschrijving niet uitstellen, nu doen!  U bespaart ons dubbel werk en helpt ons om in de toekomst u verder op de hoogte te houden van ‘het wel en wee’, de ernst en soms de humor, uw mening, enz.. in ons dorp.

Nieuwe abonnees kunnen zich ook online aanmelden op volgende pagina: www.dehovenaar.be/abonneren/
Na storting van het abonnementsgeld krijgt u voortaan deHOVEnaar in uw brievenbus.