Redactieraad

Al meer dan 55 jaar (deHOVEnaar opgericht in 1966, werd op 17 oktober 1967 een volwaardige vzw) wil deze dorpskrant u onpartijdig maar kritisch inlichten over het reilen en zeilen in onze gemeente Hove. Een kijk op de voorbije activiteiten, een vooruitblik op de komende gebeurtenissen met oog voor wat goed is voor Hove en haar bewoners. Actualiteit, cultuur, sport, jeugd, senioren, middenstand, enz…, kortom: het brede spectrum van het dorpsleven komen aan bod met de medewerking van de verenigingen, politieke groepen, individuele personen…

Samenstelling redactieraad:
  • Voorzitter: Machteld Hofmans
  • Redactieleden: Eddy Beyens, Mark De Cleene, Rudi Lecoutre, Dries Roels, Jan Wouters
  • Verantwoordelijke uitgever: Dries Roels

Contactgegevens:

E-mail: redactie@dehovenaar.be

Postadres: Emiel Van Hemeldonckstraat 14 bus 7 – 2540 Hove

Verschijnt 10 maal per jaar: Losse nummers: € 1.50
Jaarabonnement: € 12   –   buiten Hove € 20
IBAN Rek. nr: BE68 7330 3678 2834
BIC: KRED BEBB

Abonneren?
Vul het online formulier in of e-mail naar redactie@dehovenaar.be