40 jaar deHOVEnaar (deel 10)

Voor deze laatste bijdrage lazen we de decembernummers van deHovenaar, jaargangen ’66 en ’67. Naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van de Hovese VVB-afdeling vindt de redactie het vanzelfsprekend dat –door toedoen van deze vereniging- het aantal leeuwenvlaggen aan de Hovese gevels toenam. In 1960 hingen er op 11 juli 27 leeuwenvlaggen uit, in 1966 was het aantal gestegen tot 111 vlaggen. ‘De Vlaamse Volksbeweging doet niet aan’ taalwetterij’ en krampachtig taalgevit. Zij ijvert ervoor, hoffelijk en verdraagzaam maar ook zeer beginselvast, opdat Hove zich tot een volwassen Vlaamse gemeenschap zou ontwikkelen’ aldus de schrijver…

    Wil je het volledige artikel lezen, stuur dan een e-mail naar de redactie via onderstaand formulier.

    [recaptcha size:compact]