40 jaar deHOVEnaar (deel 3)

Diogenes pleit in het openingsartikel van het maart ’66-nummer voor openheid en verdraagzaamheid in onze Hoofse samenleving. Bij deze gedachtengang lijkt het niet uitgesloten dat deHovenaar het trefpunt zou kunnen worden voor verschillende levensbeschouwingen. Op dezelfde bladzijde lezen we dat de vasten (tijd voor Pasen) kan leiden tot een versobering van de menselijke verhoudingen op alle niveaus, m.a.w. tot vermenselijking van de maatschappij…

    Wil je het volledige artikel lezen, stuur dan een e-mail naar de redactie via onderstaand formulier.

    [recaptcha size:compact]