deHOVEnaar editie maart 2013

Cursief: JOURNALISTIEKE  DEONC(t)OLOGIE

(dit cursiefje werd integraal en letterlijk geschreven VOOR het afrukken van de (karnavals?)maskers van (on)hoofse manieren, maar past volkomen in de sfeer van de hele (allesbehalve ‘hoofse’ ) heisa…)

Het begint een beetje te gortig te worden. Voor mij alleszins. Journalistiek is een bezigheid die me altijd gefascineerd heeft, nog voor het begin van mijn wettelijke volwassenheid. En dat is al een hele tijd geleden.

Wie het geduld, de goesting en voldoende alertheid van geest kon opbrengen om de vergelijking uit de titel van mijn vorige cursiefje correct op te lossen, zal dat met een begrijpende (of…meewarige) glimlach beamen.

Na de griffel en het potlood en de krassende pen, de vulpen, de ‘bic’ en de mechanische schrijfmachine, is er het (niet-muzikale) klavier van het (finale???) digitale tijdperk gekomen.

We hebben het allemaal  langzaam moeten integreren in de exponentieel uitdijende communicatiewereld van onze dagelijkse realiteit…Nu zijn er haast uitsluitend nog ‘ééntjes’ en’ nullen’… en daarmee worden imperia gebouwd en…gebroken. Letters en woorden en boodschappen flitsen onafgebroken als kosmisch gruis door het universum. Soms flitsende meteorieten, soms vernietigende asteroïden die als bommen het nietsvermoedende (maar altijd wankele) evenwicht van het menselijke samenleven aan flarden rijten.

Om het in moderne termen en volgens de huidige normen plastisch te zeggen: het begint me zo langzaam aan de strot uit te komen. De gigantische informatietoren van Babel, waarvan iedere steen denkt dat zonder hem het hele bouwwerk instort.

bureauIk wil graag ieders mening respecteren. Ook die van hen die het niveau van mijn maandelijks cursiefje ‘te hoog’ of belachelijk vinden. Dit gezegd zijnde ga ik (voorlopig althans) onverstoorbaar verder met mijn (persoonlijke) bedenkingen over het onoverzichtelijke chaotische landschap dat de vreugde en zelfs de leefbaarheid van ons perceptievermogen deerlijk op de proef stelt, aantast, verzuurt, besmet en verziekt.

Daarom de titel van dit niemendalletje Journalistieke deonCologie (verkankering) in de plaats van informatieve, deontologisch verantwoorde verslaggeving…..

Lees het volledige cursiefje in deHOVEnaar nr 219 (maart 2013) die eerstdaags in uw bus steek. Je kan deHOVEnaar ook kopen in de dagbladhandels Punt Komma en Ennordi.

pasen

Verder in de editie van maart:

  • Cafe Klassiek
  • Zwerfvuilactie 9 maart 2013
  • Breugelavond
  • Kippensouper
  • Vaderfeest
  • Middenstand
  • Jeugdboekenweek
  • Erfgoeddag & WAK
  • Sporthal Weyninckhoven
  • Overleden