Oorlogsdagboek

boek-memorandumBij de speurtocht naar soldaten en gesneuvelden uit Hove van WOI passeerden de zoekers met dienst Frans Sermeus en Chris Morias bij Kadoc in Leuven. Daar doken ze in het archief van de paters Redemptoristen en … o wonder: tussen een minutieus bijgehouden verzameling van missiepreken werd een beduimeld ‘orderboekje’ gevonden: een in het Frans geschreven oorlogsmemorandum van Pater Alfons Van Linden, geboren Hovenaar, op de toenmalige Fruithoeve nota bene, en zoon van burgemeester Ludovicus Van Linden.
Niet alleen een dagboek maar ook een reeks foto’s en andere documenten die meer duidelijkheid schiepen over het leven van pater Alfons. Na de oorlog zou hij gans Vlaanderen rondtrekken als bekende en beklijvende, begeesterende missiepredikant….
Het handschrift werd vakkundig en met het nodige respect voor de authenticiteit vertaald door Theo Nuyts, illustraties werden samen gezocht, boerderijen waar de oorlogspater verbleef, werden bezocht.

_SAM6147Het resultaat, een prachtig boek over een pater in de modder van de loopgraven werd bij de opening van de tentoonstelling van Heemkundige Kring De Markgraaf bij gelegenheid van de herdenking van het einde van WOII, 70 jaar geleden, voorgesteld door voorzitter Frans Sermeus en plechtig werd een eerste exemplaar overhandigd aan pater Hugo Gotink, Redemptorist, archivaris van deze congregatie.
Aan deze overhandiging ging drie jaar ijverig werk vooraf, maar gelukkig konden de samenstellers een beroep doen op de deskundigheid van André Gysel uit Diksmuide, oud-leraar geschiedenis, stadsgids aldaar en reeds vele jaren vertrouwd met de materie, met al verscheidene boeken en publicaties daaromtrent op zijn naam.

Het boek is te koop bij Dagbladhandel Punt Komma en Drukkerij Ouderits voor de prijs van 25 euro.