Afscheid van Theo Nuyts

Met grote verslagenheid melden wij het overlijden van ons redactielid Theo Nuyts. Zijn afscheid vond in intieme kring plaats in de Sint-Jozefkerk in de Vredewijk te Hove op zaterdag 23 mei 2020.

Wij wensen zijn echtgenote Liske, de kinderen en de ganse familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijden van afscheid nemen.

Uiteraard zal ons volgend nummer een eerbetoon worden aan Theo waarbij we stilstaan bij zijn leven, zijn persoon,… en dit met een lach en een traan.

Het ga je goed Theo!

deHOVEnaar 290

Beste lezers,

Deze uitgave van deHOVEnaar heeft u intussen in uw brievenbus gevonden. Men leest o.m.:

 • Covid 19 in Hove
 • Jeanne Bens 106 jaar
 • Peer de Garde geboren in 1850
 • Schrijver René Verbeeck
 • Ex Libris Rik Blomme
 • Overlijden Jenny ‘van Den Eendracht’
 • Ons heem: De Waaienberghoeve

Uiteraard zijn losse nummers te verkrijgen bij dagbladhandel Punt Komma te Hove, Kapelstraat 79 aan 1,30 euro.

deHOVEnaar paasnummer 289

De editie nr 289 is verschenen en heeft als inhoud o.m.

 • Cursiefje: Over palmtakjes en paasklokken
 • Corona non grata
 • Kroatisch monument
 • Eeuwelingen
 • Schrijvers in Hove (1): Emiel Van Hemeldonck
 • Familiedag in de Bib

Véél leesplezier!

deHOVEnaar nr 288

Uitgave nr 288 van deHOVEnaar is klaar en wordt verdeeld aan onze abonnees.

Inhoud van dit nummer

 • Cursiefje: Mijn gazet…
 • 55 jaar Noordvink
 • 200 jaar zusters der Christelijke scholen van Vorselaar
 • Sprookjesvertelling: winnaar Samen Cultuur beLEVEN
 • Middenstand
 • Nostaljacques
 • Receptie kunstacademie

Losse nummers zijn tevens te verkrijgen aan 1,30 euro bij dagbladhandel Punt Komma, Kapelstraat 79 te Hove!

deHOVEnaar nr 287

Beste lezer van deHOVEnaar,

Intussen is ons eerste nummer van 2020 uitgekomen en verdeeld bij onze abonnees. In nummer 287 leest u o.a.

 • Cursiefje ‘Vrienden en vriendinnen’
 • Boudewijn, le roi triste
 • Hove: heel duur en relatief goedkoop?
 • Verdienstelijke burgers 2019
 • Junior Journalist wedstrijd Davidsfonds
 • Bekende Hovenaar Piet Baudouin
 • In gedachtenis

Veel leesplezier!