Tentoonstelling 50 jaar deHOVEnaar

Iedereen is welkom op de tentoonstellingsweek van zaterdag 22 april t.e.m. zondag 30 april in de Markgraaf en het Kostershuisje. 

Openingsuren:
– zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur
– maandag en donderdag van 18 tot 21 uur
– dinsdag en woensdag van 14 tot 18 uur
– vrijdag van 9 tot 12 uur

Reeds 50 jaar is deHOVEnaar een gevestigde socio-culturele waarde in de gemeente Hove.  
deHOVEnaar is zoveel meer dan een gewoon informatieblad.
deHOVEnaar is een kwaliteitsvolle maandelijkse uitgave die haar lezers telkens boeit met:

  • nieuws uit het verenigingsleven op allerlei gebied (cultuur, sport, middenstand, senioren, jeugd, …)
  • foto’s van heden en verleden
  • leuke anekdotes en weetjes
  • gesprekken met markante Hovenaars
  • een blik op de Hovese geschiedenis

10 keer per jaar houden wij door middel van de uitgave van ons tijdschrift onze lezers op een ludieke, kritische, maar ook op een objectieve en a-politieke wijze op de hoogte van het reilen en zeilen van het Hovese dorpsleven. 
deHOVEnaar beschikt intussen reeds over een grote verzameling van heemkundige teksten, interviews, foto’s,  … die de geschiedenis van onze gemeente Hove weergeven.

VRIENDEN RIK BLOMME
Tevens heeft deHOVEnaar het rijke archief van cartoons, tekeningen, uitgaven, schilderijen, … van wijlen Rik Blomme in beheer, een belangrijk legaat voor onze Hovese gemeenschap. deHOVEnaar wil dit archief bewaren en verder uitbouwen zodat Rik Blomme niet vergeten wordt.

Wenst u zich te abonneren op deHOVEnaar  ?
Voor slechts €10 binnen Hove of voor €15 buiten Hove (verzendkosten inbegrepen) ontvangt u jaarlijks onze 10 uitgaven. U kan betalen via overschrijving op rekening BE68 7330 3678 2834 of langskomen bij Drukkerij Ouderits, Kapelstraat 58 te Hove.